HEM OM OSS PRODUKTER HÅLLBAR UTVECKLING KONTAKT
 
Livsmedels-
sÄkerhet &
kvalitet
   
Miljö & klimat
 
AffÄrsetik &
Socialt ansvar
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Miljö & klimat

Hellefors miljöarbete syftar till att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi strävar efter att överträffa miljölagstiftning och drivs av viljan att kontinuerligt minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna.

Vårt miljöarbete fokuserar särskilt på minskad klimatpåverkan och optimal resursanvändning. Vi strävar efter att upphandla miljöanpassade varor och tjänster i så stor utsträckning som möjligt.

Vi tar hänsyn till försiktighetsprincipen i samband med affärsbeslut och i verksamhetsprocesser och strävar efter att förebygga skador och olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vi säkerställer att medarbetare får tillräckligt med information, utbildning och resurser för att kunna ta ett ansvar för miljöfrågor som är förknippade med deras arbetsuppgifter.

Klimatpåverkan
Ett av Hellefors viktigaste miljömål är att minska energiförbrukningen och begränsa klimatpåverkan. Vi arbetar med kontinuerligt med energi- och resurseffektiviseringar i tillverkningsprocesserna och använder endast förnyelsebar och CO2-fri el i produktionen.

Hellefors gynnsamma geografiska läge och tillgång till järnvägsspår ända in på husknuten, innebär att vi har exceptionellt goda möjligheter att begränsa utsläppen från transporter.

Vid lastbilstransporter strävar vi efter att minska drivmedelsförbrukningen genom effektivare planering och körning samt genom att alltid analysera bästa miljöval. En annan faktor som bidrar till Hellefors goda miljöprofil inom transportområdet är att vi själva tillverkar plastförpackningarna på plats. Därmed kan transporterna till bryggeriet kraftigt begränsas.


Hellefors Bryggeri karta transporter
Hellefors Bryggeri är beläget nära Sveriges logistiska mittpunkt, vilket är en stor fördel från såväl miljö- som kostnadssynpunkt
Hellefors Bryggeri har tillgång till järnvägspår ända på husknuten, vilket innebär möjligheter till miljövänliga in- och uttransporter.