HEM OM OSS PRODUKTER HÅLLBAR UTVECKLING KONTAKT
 
Livsmedels-
sÄkerhet &
kvalitet
   
Miljö & klimat
 
AffÄrsetik &
Socialt ansvar
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Livsmedelssäkerhet & kvalitet

Hellefors verkar på en marknad med högt ställda krav och förväntningar. Våra produkter och tjänster skall utformas så att de uppfyller alla anspråk som kan ställas på hög kvalitet, effektivitet, säkerhet och lagenlighet. Vår position på marknaden uppnås genom långsiktiga affärsrelationer, kompetens och lyhördhet för kunders och konsumenters krav.

Livsmedelssäkerhet
Vi följer relevant lagstiftning rörande livsmedelssäkerhet, hygien, allergener och spårbarhet och ursprung. Vi ska ha kontroll på risker i tillverkningen genom effektiva HACCP-planer (Hazard Analysis & Critical Control Points) och genom att ha kompetenta medarbetare och externa revisioner. Våra anläggningar är certifierade enligt FSSC, en internationell standard för styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag.

Vår ambition är att alltid försöka använda naturliga eller naturidentiska aromer och färgämnen. Likaså strävar vi efter att undvika råvaror eller ingredienser som innehåller genmodifierade organismer (GMO). Vi jobbar systematiskt och långsiktigt med att analysera våra kritiska processer och upprättar handlingsprogram och rutiner för att följa upp och förbättra kvalitén.

Hellefors Bryggeri karta transporter
I 4 olika tappningslinjer för PET-flaskor tappas läsk och vatten i storlekar från 33cl till 2 liter.