HEM OM OSS PRODUKTER HÅLLBAR UTVECKLING KONTAKT
 
Livsmedels-
sÄkerhet &
kvalitet
   
Miljö & klimat
 
AffÄrsetik &
Socialt ansvar
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hållbar utveckling

Hellefors Bryggeris ambition är att vara Sveriges ledande EMV producent inom dryckesområdet. Detta innebär att vi strävar efter att också vara det mest ansvarstagande företaget. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande för att leva upp till ambitionen.

Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN:s Global Compacts och OECD's principer för företags agerande gällande livsmedelssäkerhet & kvalitet, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hellefors Bryggeri ingår i Spendrups-koncernen och omfattas därmed av koncernens gemensamma strategier, policies och riktlinjer. En sammanfattande redovisning av Spendrupskoncernens arbete för miljö & hållbar utveckling hittar du nedan. Där kan du läsa om våra handlingsprogram, mål och resultat inom hållbarhetsområdet.

Spendrups hållbarhetsredovisning 2015(PDF)

Spendrups & Sustainability ENG (PDF)

Som ett led i arbetet att säkerställa ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling, har Spendrups affärsetiska kod upprättats. Den tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och innehåller Spendrups ställningstagande och åtaganden om ansvarsfullt beteende på marknaden, på arbetsplatsen, i samhället och för miljön. Det handlar bland annat om att säkerställa hög livsmedelssäkerhet och korrekt beteende mot kunder, myndigheter, konkurrenter, leverantörer, etc., att säkerställa goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, att utgöra en positiv kraft i samhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid.

Spendrups affärsetisk kod (PDF)